Plazmaterapie – „bio“ čistota a omlazení

Různé typy plazmaterapií, slibujících „elixíry mládí z vlastní krve“, dnes nabízí celá řada klinik. Na to, jak vybrat tu správnou jsme se zeptali paní MUDr. Blanky Havlíčkové, PhD., estetické dermatoložky. Ta působí na renomované Klinice GHC Praha. Pracovala také na Dermatovenerologické klinice Univerzitní nemocnice Hamburk-Eppendorf, kde se zabývala onemocněním vlasů a možnostmi jejich léčby. Své další profesní zkušenosti získávala v USA jako vědecký pracovník Univerzity San Francisko. V Berlíně působila rovněž jako vedoucí lékařka Estetické dermatologie a klinického výzkumu v oboru injekční lipolýzy a výplňových materiálů a byla vedoucí lékařkou oddělení klinického výzkumu Dermatologie v Hamburku. 

Jak poznáme, že je ošetření pro naše zdraví bezpečné?

Vždy volte kliniky, které garantují použití certifikovaných metod a prostředků, ověřených předchozími klinickými studiemi. Bezpečnost zákroku podporuje i to, když při zpracování a aplikaci plazmy nedochází ke kontaktu s cizím materiálem (s výjimkou speciální sterilní stříkačky) ani k jejímu mísení s dalšími látkami (např. antikoagulanty, separačními gely, aktivátory apod.).

Je mezi zákroky nějaký rozdíl v účinku, který pak vidíme na pleti?

Maximální efekt můžete čekat jedině tam, kde plazmu zpracovávají způsobem, který v ní zaručuje nejvyšší možnou koncentraci aktivovaných krevních destiček. A který zároveň umožní z odebrané krve získat co nejvíce plazmy. To momentálně nejlépe zajišťuje právě nová ACP metoda. Účinek ale ani tady nenastoupí okamžitě. Právě proto, že plazmaterapie podporuje přirozené hojení a regeneraci, dostaví se výsledek postupně. V případě ACP tedy běžně během 3. až 4. ošetření. 

Jak vybrat daného odborníka či lékaře správně? 

Vyhlédnutý lékař či lékařka by se vás měli individuálně ujmout a vhodný zákrok vám doporučit na míru. A musí vám ho předem vysvětlit, popsat jeho účinek a upozornit vás na kroky vhodné před a po ošetření. A zákrok pak odborně provést.

Možná nejdůležitější otázka, která asi taky rozhoduje o výběru zařízení, kde nám zákrok provedou. Jaká je cena?

Vyberte kliniku, kde vám, a to už na webových stránkách nebo po konzultaci s lékařem, jasně sdělí, jakou technikou a na jakých místech vás ošetří i kolikrát vám doporučují zákrok podstoupit. Jedině tak totiž můžete zjistit jeho skutečnou cenu. Pracovištím, která slibují nízké nebo rovnou „akční“ ceny, aniž by zároveň upřesnili, jaký typ plazmaterapie provádějí a co všechno za uvedenou sumu garantují, se raději vyhněte.

A jak zákrok probíhá?

Samotný odběr krve trvá zhruba minutu a z pouhých 15 mililitrů odebrané krve získáme při ACP metodě 5 až 8 mililitrů plazmy bohaté na trombocyty. Jedna dávka plazmy přitom stačí na ošetření celého obličeje a někdy i dekoltu. Klienti novou metodu vítají především proto, že se jedná o „čistou“ metodu, která neobsahuje žádné další přidané látky. Aplikace plazmy je tím pádem neštípe, jak tomu bylo u předchozích typů plazmaterapií. Další výhodou tohoto ošetření je postupné omlazení. Pokožka se regeneruje pozvolna, takže časem vypadá výrazně lépe, ale současně si stále zachovává přirozený vzhled. Celá procedura trvá přibližně 30 minut. K dosažení maximálního účinku se sezení v úvodní fázi opakuje třikrát, každý měsíc jednou. Ošetření se pak pro udržení efektu provádí zhruba jedenkrát za půl roku až za rok podle doporučení lékaře.

Co znamená ta zkratka ACP?

Zkratka ACP označuje autologní kondiciovanou plazmu neboli upravenou plazmu získanou z vlastního těla pacienta – jde tedy o metodu stoprocentně „bio“. Původně byla tato metoda vyvinuta pro hojení kloubů a pro léčbu sportovních úrazů, takže ji pro své pacienty s úspěchem využívali hlavně kolegové-ortopedi. Čím dál častější uplatnění ale nachází i v estetické medicíně, kde s ní při omlazování pokožky dosahujeme neméně přesvědčivých výsledků.