IVF CUBE pomáhá českým párům

Česká reprodukční medicína patří ke světové špičce. Nejmodernější metody jsou díky výzkumu dostupné i pro české páry.

Svědčí o tom vysoký počet specializovaných pracovišť, která k nám ročně přivádí i velké množství párů se zájmem o asistovanou reprodukci ze zahraničí. Prestiž a uznání v tomto oboru si čeští odborníci vybudovali zejména díky stabilně vysoké úrovni poskytované péče, úspěšnosti léčby i participaci na celosvětovém výzkumu. Díky němu mají české páry navíc možnost zapojit se do probíhajících studií, dostat se k nejmodernějším postupům mezi prvními, případně absolvovat léčbu zdarma.

Na celosvětové konferenci Americké společnosti pro reprodukční medicínu (ASRM), která se konala na podzim minulého roku v Denveru, převzala ocenění vedoucí lékařka týmu odborníků pražského centra asistované reprodukce IVF CUBE MUDr. Hana Višňová. Prestižní uznání získala a výzkumnou studii týkající se léčby poruch plodnosti a in vitro fertilizace (IVF), do které se specialisté této kliniky zapojili v lednu minulého roku. Dnes je testovaná medikace v závěrečné studijní fázi před jejím případným uvedením na trh. Dosavadní výsledky výzkumu ukazují, že díky nové medikaci dojde k významnému nárůstu úspěšnosti (míra potvrzených těhotenství) IVF terapií. 

„Díky opakované účasti na mezinárodních výzkumech a studiích, můžeme využívat nové postupy a medikace a zároveň posouvat hranice dostupnosti finančně náročné léčby i českým párům zapojeným do studií,“ říká MUDr. Hana Višňová z kliniky IVF CUBE, která se ziskem ocenění ASRM zařadila mezi nejprogresivnější kliniky reprodukční medicíny na světě a úspěchů dosahuje i u párů (pacientek) na horní věkové hranici*. „Zatímco v České republice je věkový průměr pacientek podstupujících léčbu poruch plodnosti 35 let, na naší klinice dosahuje až 41,5 let,“ říká lékařka a zároveň dodává: „Na druhé straně však vyvíjíme aktivity i v oblasti prevence směrem k mladším věkovým skupinám, které se snažíme upozornit na potřebu respektování přirozených fyziologických zákonitostí plodnosti. Jinými slovy, pokoušíme se je včas informovat o možných rizicích odkládání rodičovství na pozdější věk.“ Klinika IVF CUBE dlouhodobě dosahuje výborných výsledků v kumulativní úspěšnosti, tj. dosažení těhotenství po jediném odběru vajíček (po jediném či opakovaném embryotransferu). V dárcovském programu přesahuje tato úspěšnost hranici 84 %.

Různé metody IVF pomáhají párům, kterým se nedaří spontánně otěhotnět, a je v jejich případě často jedinou možnou cestou k vytouženému dítěti. Podle dostupných údajů tento problém postihuje zhruba každý sedmý až pátý pár v České republice. Počet provedených IVF přitom rapidně narůstá. Před deseti lety se počet umělých oplodnění pohyboval okolo 17 tisíc, v roce 2018 to bylo už rekordních 39 tisíc. Důvodem je především stoupající průměrný věk prvorodiček, který se z výchozích 22 let na počátku 90. let posunul na současnou hranici téměř 30 let. Na druhé straně kvalita vajíček od věku 35 let klesá, a to nejen z hlediska genetické informace, ale také z hlediska energie vajíčka, čímž se schopnost přirozeně otěhotnět prudce snižuje. Celou samostatnou kapitolou jsou muži. Jakkoli se téma IVF stále významně diskutuje ve spojení s ženou. Problémy s reprodukcí se týkají stejnou měrou obou pohlaví, u párů, které podstupují léčbu je ve 40 % problém na straně partnerky, 40 % na straně partnera a 20 % tvoří páry, které mají obtíže dosáhnout otěhotnění společně.