Kasino Magic Planet Gold Vestec pomáhá s rouškami

Kasino má s obcí Vestec přátelské vztahy, pomáhá místní komunitě, mimo jiné v oblasti kultury a sportu, i proto se rozhodli majitelé kasína Mirek Vajdák a Michal Lorenc, zakoupit respirátory FFP2 a darovat je obci. 

Starosta obce Tibor Švec nám prozradil, že zmiňované respirátory 
rozdělí mezi obecní policii, hasiče, českou poštu a technické služby, 
kteří zajišťující běh obce i v této nelehké době. Spolupráce podnikatelů s místní státní správou je v současné situaci klíčové k překonání koronavirové krize. Je skvělé, že spousty firem se snaží pomoci a pochopily, že součinnost napomáhá i k dalšímu růstu společnosti a celkovému zlepšení života místní komunity, což má dopad i na podnikání v regionu. Zástupci Kasina Magic Planet Gold Vestec svým darem potvrzují, jak tento koncept spolupráce a odpovědnosti funguje právě ve Vestci a v jejich společnosti.

Foto: archiv Kasino Gold Vestec